RESCUE DIVER- ZÁCHRANÁŘSKÝ KURZ

Stres je hlavním faktorem vzniku nebezpečných situací při potápění a následných záchranných prací. Během tohoto kurzu se naučíte čelit nebezpečným situacím a předcházet jejich vzniku,  naučíte se je  rychle řešit, jak na suchu tak i pod hladinou.

Kurz Potápěč zácharanář - Rescue Diver se skládá z teoretické a praktické část, v kurzu se naučíte:

- záchranu na vodě

- záchranu z pevniny

- pomoc v panice

- řešení problému pod hladinou

- záchrana potápěče v bezvědomí

- umělé dýchání na vodě

- odstrojení výstroje během umělého dýchání na vodě

- transport a výstup z vody

- cvičení: simulace potápěčské nehody

Pro získání certifikátu Potápěč záchranář je nutný výcvik První pomoci / CPR a Poskytovatel Kyslíku - Oxygen Provider

Tento kurz trvá 2-4 dny, probíhá v učebně, bazéně i na otevřené vodě, skládá se ze dvou teoretických lekcí a čtyř lekcí ve vodě.

Věková hranice je 15 let a dosažená kvalifikace OWD.

Termíny kurzu: květen, červen, červenec , srpen , září (individuální)

Cena: 6 500,- Kč

 

Těšíme se na Vás - Triton Sport