NORMOXIC TRIMIX DIVER - TRIMIXOVÝ POTÁPĚČ

V kurzu se učí bezpečné použití Helia a kyslíku v kombinaci se vzduchem, montáž přídavné lahve (stage) , její pouití a manipulace v dekomprasním režimu.Student obrží manuál  a diplom.Mezinárodní kartu potápěče opravňující k potápění do 70 m dekopresního režimu.

Termíny kurzu: celoročně

Cena: 8 000,- Kč

Těšíme se na Vás - Triton Sport